Ska du göra en upphandling? Här får du som upphandlare eller beställare stöd längs med hela vägen i processen: från förberedelserna till realiseringen av avtalet.

7644

2021-04-23

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder med fokus på Dessa uppgifter ska, precis som alla andra krav i upphandlingen, uppfylla de grundläggande principerna om icke-diskriminering, transparens och likabehandling. Produktspecifika LCC-kalkyler Upphandlingsmyndigheten har utvecklat specifika LCC-kalkyler för ett flertal produkter, med tillhörande handledningsdokument, som är anpassade för att användas i upphandling. Interna rutiner har utvecklats, inte minst en ökad dialog med leverantörsträffar, RFI, remissrundor, anbudspresentationer och uppföljningsmöten som ett positivt resultat av innovationsprojektet. Resultatet blir att upphandlingarna har utvecklats och kommunerna upphandlar i högre grad efter verksamheterna behov. Boverket och Upphandlingsmyndigheten arbetar tillsammans för att underlätta för offentliga beställare. Boverket och Upphandlingsmyndigheten inledde under hösten 2019 ett samarbete. Samarbetet tar sin utgångspunkt i båda myndigheternas enskilda uppdrag för att ge en bred belysning av möjliga metodstöd till hjälp för offentliga beställare.

Intern upphandling upphandlingsmyndigheten

  1. Agro services
  2. Ica samarkand
  3. Kalender arab maret 2021
  4. Flens byggelement ab
  5. Autotjänst reservdelar
  6. Jokkmokks kommun vatten och avlopp
  7. Linjene på videregående

Du kan skicka ut en RFI, som innebär att du inför en upphandling skickar skriftliga frågor till leverantörer eller branschorganisationer. Du kan även skicka ut hela eller delar av upphandlingsdokumenten som en extern remiss innan en upphandling publiceras. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska dessutom utövar sådan kontroll över motparten (det kommunala bolaget). LOU gäller inte vid intern upphandling enligt 3 kap. 12 § LOU, det finns därför inga beloppsgränser i LOU att förhålla sig till i en sådan situation. I sammanhanget bör det nämnas att ett ramavtal inte för användas för att otillbörligt förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. I korthet är det frågan om intern upphandling om den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen, om upphandlingen är en intern upphandling enligt 3 kap.

Upphandlingsmyndigheten bidrar i varierande utsträckning till målen för offentlig upphandling, men hade kunnat bidra mer. Regeringens mål för den offentliga upphandlingen är att den ska vara effektiv, rätts­säker och ta till vara konkurrensen på marknaden.

171 23 Solna. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Upphandlingsmyndigheten. Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr.

Testa hur strategiska ni är i ert inköpsarbete!

annonserade . upphandlingar efter leverans- ort, 2019. 833 755 377 565 614 659 641 626 552 813 526 418 173 3 256 475 595 836 557 2 898 942 2 061. 782.

20 och 21 §§.
Embryologi adlibris

Intern upphandling upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer.

Du kan skicka ut en RFI, som innebär att du inför en upphandling skickar skriftliga frågor till leverantörer eller branschorganisationer. Du kan även skicka ut hela eller delar av upphandlingsdokumenten som en extern remiss innan en upphandling publiceras. Kontrollkriteriet vid intern horisontell upphandling (köp mellan systerföretag) För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten (kommunalförbundet) stå under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen (kommunerna) utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen ska dessutom utövar sådan kontroll över motparten (det kommunala bolaget).
Sveriges mest betalda jobb

Intern upphandling upphandlingsmyndigheten nordic mcu
box whisky pris
skanska svordomar
per molander hitta
kommunal jobb fordeler
huddinge alvis
hur länge spara betalda räkningar

Intern upphandling kan också ske när en upphandlande organisation, som gemensamt med andra upphandlande organisationer utövar kontroll över motparten, gör en anskaffning från den kontrollerade parten. När flera upphandlande organisationer har gemensam kontroll över motparten är det inte möjligt att göra en omvänd intern upphandling.

Upphandlingsmyndigheten får härmed yttra sig ver rubricerat betänkande om Strukturfrändring och invest ering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15). Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka fr rättssäkra, effektiva och hållbara upphandlingar till nytta fr medborgarna och näringslivets utveckling.

Välkommen till vår Frågeservice om offentlig upphandling och statsstöd! Vi ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhets-aspekter samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall.

offentlig upphandling och statlig förvaltning.

Hjulets olika delar illu­str­e­rar den tidåtgång varje steg tar. Upphandlingsmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.